کفسابی سنگ فرش و یا لاشه سنگ

unnamed

در برخی از مکانها مثل باغ ها، پارکینگ ، واحد ، مغازه و انباریها از سنگ های نامنظمی که اسم لاشه سنگ استفاده می شود، این بینظمی در چینش و شکل و رنگ سنگ ها باعث میشود تا سنگ ظاهر…

ادامه مطلب